Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe WIFOL-III.273.2.2021 z 01.03.2021 r.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się do wzięcia udziału w [...]

Zapytanie ofertowe WIFOL-III.I.273.1.2021 z 08.02.2021 r.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się do wzięcia udziału w [...]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy zapytania ofertowego z 27.10.2020 r.

W wyniku postępowania na wykonanie audytu zgodności z wymaganiami Krajowych Ram Interoperacyjności na rzecz Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie, wybrano ofertę przedstawioną przez firmę Blue Energy sp. z o.o. ul. [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE z 27.10.2020 r.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się i wzięcia udziału w [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE WIFOL-III.2510.1.2020

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się i wzięcia udziału w [...]

ZAPYTANIE OFERTOWE WIFOL.2510.3.2018

Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się i wzięcia udziału w [...]

metryczka