ZAPYTANIE OFERTOWE WIFOL-III.2510.1.2020

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się i wzięcia udziału w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy zamówienia pn. „Adaptacja lokalu biurowego na I piętrze budynku przy ul. 1 Maja 13, 13A, 13B lok. 103 w Olsztynie na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie”.

Osoba do kontaktu –Sabina Jaguszewska, tel. 89-519-04-29, e-mail. wif@wif-olsztyn.pl
Warmińsko-Mazurski
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
Elżbieta Kuriata

W załączeniu: 1. zapytanie ofertowe plik do pobrania (889kB) pdf
2. przedmiar robót plik do pobrania (76kB) pdf
3. formularz oferty plik do pobrania (103kB) pdf
4. projekt umowy plik do pobrania (425kB) pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W wyniku postępowania na wykonanie prac remontowo – budowlanych lokalu na I piętrze budynku przy ul. 1 Maja 13, 13A, 13B w Olsztynie lok. 103 na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie wybrano ofertę przedstawioną przez firmę MIKPOL-BAU, Barczewski Dwór 11, 11-010 Barczewo, NIP 739-153-57-42.


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Kuriata (15 maja 2020)
Opublikował: Sabina Jaguszewska (15 maja 2020, 08:36:06)

Ostatnia zmiana: Sabina Jaguszewska (26 maja 2020, 13:59:44)
Zmieniono: Dodanie wyników wyboru najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 548