Zadania Inspektoratu

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego. Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu w wytwórniach wytwarzających produkty lecznicze weterynaryjne Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje przy współudziale Inspekcji Weterynaryjnej.
Do zadań Inspekcji Farmaceutycznej należy w szczególności:

 • kontrolowanie warunków wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz warunków transportu, przeładunku i przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu, 
 • kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach,
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych, 
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami grupy I-R,
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji,
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny, hurtownię oraz placówkę obrotu pozaaptecznego,
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,
 • prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych, działów farmacji szpitalnej oraz punktów aptecznych,
 • prowadzenie Rejestru Hurtowni Farmaceutycznych oraz Wytwórni Farmaceutycznych,
 • wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż.

Organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wydają decyzje w zakresie: 

 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce,
 • wstrzymania lub wycofania z obrotu lub stosowania w zakładach opieki zdrowotnej produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym,
 • wstrzymania lub wycofania z aptek ogólnodostępnych i hurtowni farmaceutycznych towarów, którymi obrót jest niedozwolony, 
 • skierowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do badań jakościowych, 
 • udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia: na prowadzenie apteki, na wytwarzanie produktów leczniczych, na obrót hurtowy produktami leczniczymi

/na podstawie art. 108 i art. 109 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne – Dz.U. z 2020 r. poz. 944/

metryczka


Wytworzył: Aneta Zomkowska (28 maja 2007)
Opublikował: Aneta Zomkowska (28 maja 2007, 12:21:44)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (3 czerwca 2020, 14:46:47)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20528