Podstawy prawne działalności

Status prawny Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
w Olsztynie.

Państwowa Inspekcja Farmaceutyczna sprawuje nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz materiałami medycznymi, w celu zabezpieczenia interesu społecznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, znajdujących się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego. (na podst. art. 108 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne Dz. U. z 2019 r., poz. 499 ze zm.)

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1464) plik do pobrania (214kB) pdf ,
  • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 265 ze zm.) plik do pobrania (832kB) pdf ,
  • ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 944) plik do pobrania (1470kB) pdf ,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 43) plik do pobrania (125kB) pdf ,
  • Statutu (289kB) pdf Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie (załącznik do zarządzenia Nr 167 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie nadania Statutu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Olsztynie),
  • Regulaminu (1607kB) pdf Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie (załącznik do zarządzenia Nr 3/2020 Warmińsko-Mazurskiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Olsztynie).

metryczka


Wytworzył: Aneta Zomkowska (28 maja 2007)
Opublikował: Aneta Zomkowska (28 maja 2007, 12:26:21)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (3 czerwca 2020, 14:55:27)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 14582