Dokumenty do pobrania

1. Apteka ogólnodostępna
- wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej plik do pobrania (38kB) word
- wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku plik do pobrania (34kB) word
- oświadczenie kandydata na kierownika apteki ogólnodostępnej plik do pobrania (47kB) word
- oświadczenia wnioskodawcy - osoba fizyczna (farmaceuta) plik do pobrania (72kB) word
- oświadczenia wnioskodawcy - spółka jawna lub spółka partnerska plik do pobrania (77kB) word
- oświadczenia wnioskodawcy - wspólnik lub partner plik do pobrania (46kB) word

2. Punkt apteczny
- wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego  plik do pobrania (37kB) word
- wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku plik do pobrania (32kB) word
- oświadczenie kierownika punktu aptecznego plik do pobrania  plik do pobrania (34kB) word
- oświadczenia wnioskodawcy - osoba fizyczna, wspólnicy spółki cywilnej plik do pobrania plik do pobrania (32kB) word
- oświadczenia wnioskodawcy - osoba prawna, spółka prawa handlowego plik do pobrania plik do pobrania (31kB) word
 
3. Zgłoszenie prowadzenia sklepu zielarsko-medycznego lub specjalistycznego zaopatrzenia medycznego plik do pobrania (40kB) word

4. Wniosek kierownika apteki o zwolnienie z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P plik do pobrania (23kB) word

5. Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P plik do pobrania (52kB) word

6. Wniosek o uzyskanie zgody na posiadanie i stosowanie w celach przeprowadzenia badań klinicznych preparatów zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P plik do pobrania (53kB) word

7. Wniosek o udzielenie zezwolenia na stosowanie, w celu prowadzenia badań naukowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych plik do pobrania (47kB) word

8. Wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działu farmacji szpitalnej plik do pobrania (49kB) word

9. Wniosek o przydział zakresu liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw” plik do pobrania (27kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Aneta Zomkowska (28 maja 2007)
Opublikował: Aneta Zomkowska (28 maja 2007, 13:21:27)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (17 września 2019, 14:50:48)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33394