Najważniejsze akty prawne

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne obacz treść (1470kB) pdf

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną plik do pobrania (21kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki plik do pobrania (20kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki plik do pobrania (25kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w spawie podstawowych warunków prowadzenia apteki plik do pobrania (51kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych plik do pobrania (68kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zobacz treść
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych plik do pobrania (105kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych plik do pobrania (25kB) pdf

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych plik do pobrania (1870kB) pdf

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept  plik do pobrania (161kB) pdf

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii plik do pobrania (849kB) pdf

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 plik do pobrania (163kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2015 r. w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego plik do pobrania (305kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania i niszczenia plik do pobrania (90kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wydawania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie, przywóz, dystrybucję albo stosowanie w celu prowadzenia badań naukowych środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 plik do pobrania (295kB) pdf
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki i substancje zobacz treść
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych zobacz treść


4. Ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich zobacz treść

5. Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych zobacz treść

6. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców zobacz treść (167kB) pdf

7. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zobacz treść

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2010 r. o odpadach zobacz treść
 

metryczka


Wytworzył: Aneta Zomkowska (28 maja 2007)
Opublikował: Aneta Zomkowska (28 maja 2007, 13:25:20)

Ostatnia zmiana: Aneta Zomkowska (3 czerwca 2020, 15:00:37)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 20280