Decyzje Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie

Decyzje Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Olsztynie

Decyzja z dnia 21 lutego 2018 r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną i umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną i umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 13 grudnia 2017 r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną i umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną i umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 27 września 2017 r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną i umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną i umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 11 sierpnia 2017 r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 8 marca 2017 r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki. [...]

Decyzja z dnia 29 września 2016r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki.

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki. [...]

Decyzja z dnia 8 lutego 2017r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki.

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki. [...]

Decyzja z dnia 19 grudnia 2016r. nakazująca zaprzestania prowadzenia reklamy apteki i jej działalności, nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną

nakazująca zaprzestania prowadzenia reklamy apteki i jej działalności, nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną [...]

Decyzja z dnia 7 grudnia 2016r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki.

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki. [...]

Decyzja z dnia 31 sierpnia 2016r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki.

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki. [...]

Decyzja z dnia 13 lipca 2016r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki.

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 13 lipca 2016r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 22 czerwca 2016r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 22 czerwca 2016r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 6 kwietnia 2016r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 27 stycznia 2016r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 2 grudnia 2015r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 12 sierpnia 2015r. umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę typu "A" niedozwolonej reklamy apteki i jej działalności

umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę typu "A" niedozwolonej reklamy apteki i jej działalności [...]

Decyzja z dnia 15 lipca 2015r nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 15 lipca 2015r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 8 lipca 2015r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 27 maja 2015r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z dnia 5 listopada 2014r. nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

nakładająca na przedsiębiorcę karę pieniężną, umarzająca wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Postanowienie z dnia 11.06.2014r. o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o zaprzestanie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej

  o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie o zaprzestanie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej [...]

Decyzja z dnia 18 grudnia 2013 r. umarzająca wszczęte z urzędu w dniu 3 października 2013 r. postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

umarzająca wszczęte z urzędu w dniu 3 października 2013 r. postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Postanowienie z dnia 24 lipca 2013 r. o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej oraz reklamy jej działalności, prowadzonej przez przedsiębiorcę

o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie prowadzenia reklamy apteki ogólnodostępnej oraz reklamy jej działalności, prowadzonej przez przedsiębiorcę [...]

Decyzja z 25.03.2013 r. nakazująca przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę ogólnodostępną zaprzestania prowadzenia reklamy apteki i jej działalności

nakazująca przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę ogólnodostępną zaprzestania prowadzenia reklamy apteki i jej działalności [...]

Decyzja z 17.09.2012 r. nakazująca przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę ogólnodostępną zaprzestania prowadzenia reklamy apteki i jej działalności

nakazująca przedsiębiorcy prowadzącemu aptekę ogólnodostępną zaprzestania prowadzenia reklamy apteki i jej działalności [...]

Decyzja z 30.05.2012 r. umarzająca wszczęte z urzędu w dniu 27 marca 2012 r. postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

umarzająca wszczęte z urzędu w dniu 27 marca 2012 r. postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki [...]

Decyzja z 16.05.2012 r. umarzająca wszczęte z urzędu w dniu 27 kwietnia 2012 r. postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki

umarzająca wszczęte z urzędu w dniu 27 kwietnia 2012 r. postępowanie administracyjne w sprawie prowadzenia przez aptekę ogólnodostępną niedozwolonej reklamy działalności apteki, co stanowiło naruszenie art. 94a ust.1 ustawy z dnia 6 [...]

Decyzja Nr: 4/WS/2008 z 20.06.2008 r. wstrzymująca obrót produktem ACCUSOL 35 Potassium 2 mmol/l 5 000 ml i ACCUSOL 35 5 000 ml na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Dotyczy serii:Accusol 35 Potassium - seria: 08C14G70, termin ważności: 02.2010Accusol 35 - seria: 08A25G70, termin ważności: 12.2009 Podmiot odpowiedzialny:Baxter Poland Sp. z o.o., 00-380 Warszawa, ul. Kruczkowskiego 8 [...]

Decyzja Nr 3/WS/2008 z 29.04.2008 r.wstrzymująca obrót produktem leczniczym CORHYDRON 100 mg x 5 amp. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Dotyczy serii:Nr: 020108, termin ważności: 31.01.2011 Wytwórca: Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A., 58-500 jelenia Góra, ul. Wincentego Pola 21 [...]

Decyzja Nr 2/WS/2008 z 11.04.2008 r. wstrzymująca obrót produktem leczniczym PYRALGIN ampułki 5ml x 5 amp. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Dotyczy serii:Nr: 20807, termin ważności: 08.2010 Wytwórca: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A., 83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19 [...]

Decyzja Nr 1/WS/2008 z 08.02.2008 r. wstrzymująca obrót produktem leczniczym SYLICAPS 100, kapsułki elastyczne x 30 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Dotyczy serii:Nr: 02052006, termin ważności: 05.2009Nr: 04022006, termin ważności: 02.2009Nr: 12042006, termin ważności: 04.2009Nr: 04052006, termin ważności: 05.2009Podmiot odpowiedzialny: Herbapol Lublin S.A., 20-954 Lublin, ul. Diamentowa [...]

Decyzje Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczące produktów leczniczych - 2007 rok

2007 rok  z 08.02.2007 r.ELOCOM 1 mg/g, krem - tuba 15gWytwórca - Schering-Plough Labo N.V. z 19.03.2007 r.CORHYDRON 100mg 5 fiol. + 5 amp. rozp.Wytwórca - Przedsiębiorstwo farmaceutyczne JELFA S.A. z 26.03.2007 r.REKOMBINOWANA [...]

metryczka